Vzdrževanje računalniške opreme

servis računalnikovRačunalnik povezan v lokalno ter globalno omrežje Internet je danes glavno delovno orodje, ki pa mora biti učinkovito. Računalniško opremo je potrebno optimalno izkoristiti in zaščititi njeno delovanje, kar je pogojeno z učinkovitim in zanesljivim servisom in vzdrževanjem, tako v strojnem kot v programskem smislu. Poslovnim partnerjem ponujamo kvalitetno storitev s katero jim omogočamo nemoten delovni proces z t.i. nevidno informacijsko tehnologijo.
Naše servisne storitve vključujejo redno garancijsko ter izvengarancijsko vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme tako svoje blagovne znamke kot tudi vseh ostalih svetono priznanih blagovnih znamk, servis in nadgradnje le teh, popravilo monitorjev, tiskalnikov ter ostale periferne opreme, z velikim povdarkom na vzdrževanju strežnikov, aktivne opreme ter celovitih računalniških omrežij. Zavedamo se pomena poprodajnega servisiranja oz. vzdrževanja računalniške opreme, zato posege izvajamo večinoma na lokaciji stranke na podlagi prijave napake ali pa na podlagi sklenjene vzdrževalne pogodbe. Omogočamo tudi obliko sodelovanja na klic, kjer se storitve obračunajo po opravljeni storitvi ali posegu.
Redni pregledi računalniške opreme in spremljanje njenega delovanja zagotavlja mnogo boljše delovanje. Namen vzdrževanja je odpravljanje manjših nepravilnosti še preden se pojavijo večje težave v delovanju opreme. Vzdrževalec bo vaše sisteme dobro poznal ( bistveno bolje kot če bi klicali servis, kjer mora serviser sproti spoznavati sistem), kar pripomore k hitrejšemu reševanju težav. V primeru nepredvidenih okvar ali novih funkcionalnih zahtev je posege v sistem potrebno opraviti v dogovorjenem času. Ta čas je odvisen od tega, kako pomembni so poslovni procesi v podjetju. Odzivne čase pa si lahko zagotovite le s pogodbenim vzdrževanjem. Dobro vodena dokumentacija še dodatno pripomore k hitrejšemu reševanju težav saj vzdrževalec hitro pride do vseh potrebnih informacij.

Strankam priporočamo sklenitev vzdrževalne pogodbe, ki nudi več ugodnosti kot samo vzdrževanje na klic:

- vnaprej znani stroški vzdrževanja in pregleden nadzor nad stroški za vzdrževanje računalniške opreme
- servisiranje na lokaciji naročnika,
- kratek odzivi čas in rok popravila,
- po potrebi daljšo prisotnost serviserja na lokaciji naročnika,
- nadomestno opremo v primeru, da se napaka ne da odpraviti v dogovorjenem roku
- opreme ni potrebno voziti na servis (tako si prihranite čas in stroške za dostavo)
- strankam z vzdrževalno pogodbo omogočamo hitro pomoč na daljavo

V sklopu storitev vzdrževanja nudimo tudi postavitve računalniških omrežij za mala in srednje velika podjetja, ter njihovo vzdrževanje, prodajo računalniške opreme in servisiranje, vzdrževanje grafičnih sistemov ter ostale pisarniške opreme in vzdrževanje, Windows, Windows NT sistemov.

QR

QR-Code dieser Seite

Kontakt

E-NINA d.o.o.
Podgorje 122 a, 1241 Kamnik
fax: 01 8395 205, tel: 041 743 120

Premium Joomla Templates